Wilt u meer weten over het beïnvloeden van het veiligheidsgedrag in uw organisatie? Vul dan het contactformulier in.

HOME

Gedrag is oorzaak nummer één van ongelukken op de werkvloer. Zijn mensen zich daarvan bewust?

Durven collega’s elkaar onderling aan te spreken op onveilig gedrag? En accepteren zij dit ook van elkaar?

Organisaties hanteren allerlei regels en voorschriften om medewerkers zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. Zien medewerkers wel in dat het naleven van de veiligheidsprocedures voor henzelf de grootste voordelen oplevert?

Onze aanpak is erop gericht dat medewerkers gaan voelen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving. Dit realiseren we met het concept hein®.

Ons concept hein® heeft zijn waarde inmiddels bewezen bij multinationals als Koninklijke BAM Groep, Sulzer, Linde Gas en Siemens. We laten hein® nauw aansluiten op uw organisatie, want er is niet één manier om te werken aan veiligheidscultuur. Soms doen we ons veiligheidsspel©. In alle gevallen leidt het tot een open aanspreekcultuur rond veiligheid. En deelnemers vinden het leuk.